นักวางแผนการเงินของเราที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ ตามหลักสูตรนักวางแผนทางการเงินสากล CFP®, IARFC และ FChFP

Siriporn Lekhakula

Chief Executive Officer

Akarawut Lekhakula

Chief Executive Officer

Ittapat Akaraveepakin

Executive Director

Sutipporn Wilaiwattanakorn

Personal Financial Planner

Voraapa Klongkankian

Personal Financial Planner

Thanatorn Klongkankian

Senior Personal Financial Planner

Asawaded Jintakosol

Senior Personal Financial Planner

Viroon Phaisakamas

Director

Autthawat Ratanapruks

Director

Thanakrit Phitiwattanachok

Relationship Manager

Puttikorn Pasupat

Personal Financial Planner

Duangjai Pawarinpong

Director

Wilinda Khamdee

Senior Personal Financial Planner

Pitak Spatam

Director

Wannapong Rotjanarungtawee

Relationship Manager

Duangjai Khamala

Personal Financial Planner

Chanutda Ratanapruks

Director

Satakun Boonsing

Relationship Manager

Rattanavadee Anusornvongchai

Personal Financial Planner

Supakanya Boonsing

Director

Vipada Kriengkhamkhom

Relationship Manager

Paphada Trongtrairat

Relationship Manager

Mehtapat Kongsinpawats

Relationship Manager

Panita Chotesaengmaneekul

Relationship Manager

Supanee Kasemsamphan

Senior Personal Financial Planner

Nuttaluk Kanjanaviroj

Personal Financial Planner

Tanyatorn Trongtrairat

Relationship Manager

Pararux Cherdrungsi

Director

Sirirat Tanaseth

Director

Pitchayarat Niemboobpha

Director

Thunyaphut Voravongsatit

Personal Financial Planner

Weeranun Lekhakula

Senior Personal Financial Planner

Nitinant Trongtrairat

Senior Personal Financial Planner

Nisarat Kraithong

Relationship Manager

Matas Twitchsri

Personal Financial Planner

Napaphach Homjantra

Personal Financial Planner

Rassarin Lertthitikampol

Relationship Managerนัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

ติดต่อ และนัดหมาย