นักวางแผนการเงินของเราที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ ตามหลักสูตรนักวางแผนทางการเงินสากล CFP®, IARFC และ FChFP

Siriporn Lekhakula

Chief Executive Officer

Akarawut Lekhakula

Chief Executive Officer

Ittapat Akaraveepakin

Executive Director

Paphada Trongtrairat

Relationship Manager

Alisara Mahawanchai

Personal Financial Planner

Pimpisut Sriwong

Relationship Manager

Duangjai Khamala

Personal Financial Planner

Pararux Cherdrungsi

Director

Autthawat Ratanapruks

Director

Tanyatorn Trongtrairat

Relationship Manager

Wilinda Khamdee

Senior Personal Financial Planner

Supakanya Boonsing

Director

Nuttaluk Kanjanaviroj

Personal Financial Planner

Satakun Boonsing

Relationship Manager

Thanakrit Phitiwattanachok

Relationship Manager

Parichat Chaiyo

Relationship Manager

Voraapa Klongkankian

Relationship Manager

Pitak Spatam

Director

Mehtapat Kongsinpawats

Relationship Manager

Weeranun Lekhakula

Personal Financial Planner

Viroon Phaisakamas

Director

Thunyaphut Voravongsatit

Personal Financial Planner

Sirirat Tanaseth

Director

Rattanavadee Anusornvongchai

Personal Financial Planner

Pitchayarat Niemboobpha

Director

Asawaded Jintakosol

Senior Personal Financial Planner

Haruetai Limudompunth

Personal Financial Planner

Panu Jintakosol

Relationship Manager

Napaphach Homjantra

Personal Financial Planner

Nitinant Trongtrairat

Senior Personal Financial Planner

Supanee Kasemsamphan

Senior Personal Financial Planner

Puttikorn Pasupat

Personal Financial Planner

Tammasin Tanedkedsakul

Personal Financial Planner

Chanutda Ratanapruks

Director

Matas Twitchsri

Personal Financial Planner

Duangjai Pawarinpong

Director

Lalita Banchuin

Relationship Managerนัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

ติดต่อ และนัดหมาย