ทำไมต้องเลือก iWS?

iWS Wealth Advisory มีกระบวนการออกแบบแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล คิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยทีมนักวางแผนการเงินอิสระที่ให้บริการโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาว

และที่สำคัญที่สุดที่สร้างความแตกต่างของ iWS Wealth Advisory คือ...

  • การออกแบบแผนและแบบจำลองทางการเงินอย่างเป็นระบบเฉพาะบุคคล
  • ความสามารถของนักวางแผนการเงินของเราที่มีความสามารถหลากหลายตามหลักสูตรนักวางแผนทางการเงินสากล CFP®, IARFC และ FChFP
  • ความหลากหลายด้านพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • การให้บริการที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาว
KEY PERSONS

ทีมผู้บริหาร

Siriporn Lekhakula

Siriporn Lekhakula

CEO

Siriporn Lekhakula

Chief Executive Officer

Akarawut Lekhakula

Akarawut Lekhakula

CEO

Akarawut Lekhakula

Chief Executive Officer

Ittapat Akaraveepakin

Ittapat Akaraveepakin

Executive Director

Ittapat Akaraveepakin

Executive Director

Pararux Cherdrungsi

Pararux Cherdrungsi

Director

Pararux Cherdrungsi

Director

Supakanya Boonsing

Supakanya Boonsing

Director

Supakanya Boonsing

Director

Chanutda Ratanapruks

Chanutda Ratanapruks

Director

Chanutda Ratanapruks

Director

Autthawat Ratanapruks

Autthawat Ratanapruks

Director

Autthawat Ratanapruks

Director

Duangjai Pawarinpong

Duangjai Pawarinpong

Director

Duangjai Pawarinpong

Director

Sirirat Tanaseth

Sirirat Tanaseth

Director

Sirirat Tanaseth

Director

Pitchayarat Niemboobpha

Pitchayarat Niemboobpha

Director

Pitchayarat Niemboobpha

Director

Viroon Phaisakamas

Viroon Phaisakamas

Director

Viroon Phaisakamas

Director

Pitak Spatam

Pitak Spatam

Director

Pitak Spatam

Directorนัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

ติดต่อ และนัดหมาย