บริการของ iWS

ไลฟ์ไทม์พอร์ทโฟลิโอ

iWS Wealth Advisory จะช่วยออกแบบแผนทางการเงินเพื่อให้ลูกค้าบรรลุอิสรภาพทางการเงินไม่ว่าจะเป็น แผนการลงทุน แผนการเกษียณอายุ แผนการศึกษา แผนภาษี รวมถึงแผนด้าานสวัสดิการสุขภาพ และการประกันด้านต่างๆ

การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

แบบผสมผสานผ่านผลิตภัณท์ทางการเงินหรือแผนการจัดการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

การรักษาความมั่งคั่ง

ไม่สำคัญว่าคุณสามารถหาได้เท่าไหร่แต่สำคัญว่าจะรักษาความมั่งคั่งไว้ได้อย่างไร

การส่งต่อความมั่งคั่ง

การส่งต่อความมั่งคั่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งจากรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ไม่เพียงแค่ทรัพย์สินแต่รวมถึง "ความสามารถ" ที่อยู่กับคุณว่าจะส่งต่อด้วยมูลค่าเท่าไหร่

แผนการเงินแบบองค์รวม

แผนการลงทุน, แผนเกษียณอายุ, แผนการศึกษาบุตร, แผนภาษี, การประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ

นัดหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินของเรา

ติดต่อ และนัดหมาย