ร่วมงานกับเรา

ประสบการณ์และศักยภาพในตัวเอง จะสามารถสร้างธุรกิจด้านการวางแผนทางการเงินได้เป็นอย่างดี ยิ่งคุณสามารถทำให้ลูกค้ามีความมั่นคง และมั่งคั่งมากเท่าไหร่ คุณก็จะมั่นคงและมั่งคั่งได้เช่นกัน ร่วมงานกับเรา iWS Wealth Advisory พร้อมให้การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และให้ความรู้สินค้าและบริการทางการเงินจากสถาบันทางการเงินครบวงจร เพื่อให้คุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ

Job Position

Financial Planner

รายละเอียดงาน
  • บุคคลที่ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมตามโปรแกรมของ iWS Wealth Advisory และผ่านกระบวนการออก ใบอนุญาตตามกฏเกณฑ์
  • จะทำงานร่วมกับผู้สนับสนุน ในการจัดทำแผนทางการเงินเช่น แผนการเกษียณ แผนการออมและการลงทุนแผนสุขภาพระยะยาว แผนการประกัน หรือ แผนภาษีอากร เป็นต้น
  • การสร้างฐานลูกค้า และบริการ
คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย อายุ 26 - 40 ปี
  • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 3 ปี ประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีจริยธรรมในการให้บริการ และการรักษาความลับทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า
  • การทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ ความคิดในการสร้างธุรกิจ ความคิดในการประสานประโยชน์และเกื้อกูลในการประกอบธุรกิจ
  • เคยอบรมหลักสูตร CFP® หรือมี IC License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ iWS Wealth Advisory

โดยนักวางแผนการเงินของ iWS Wealth Advisory ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์

กรุณาส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันของคุณมาที่อีเมล์
info@wealthsolution.co.th
หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์
(66)2-108-1517

iWS Wealth Advisory Limited