8 เทคนิคขอใบกำกับภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงสงกรานต์

 

ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเป็นมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงเวลา 9 ถึง 17 เมษายนนี้ หลายๆ คนก็ยังสงสัยว่าเราจะขอหลักฐานการลดหย่อนภาษีจากร้านอาหารและทางโรงแรมอย่างไร วันนี้มีเทคนิคการขอใบกำกับภาษีมาฝากครับ

 

  1. พิมพ์หรือเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ตัวบรรจงลงในกระดาษให้พร้อม หรือเอานามบัตรของเราแทน หากเป็นที่อยู่เดียวกัน ส่งให้กับพนักงานเวลาเรียกคิดเงิน เราจะได้ไม่เสียเวลาต้องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หลายๆ เที่ยว หรือ กังวลว่าทางร้านอาหารหรือทางโรงแรมจะอ่านลายมือของเราไม่ออก แล้วเขียนใบกำกับภาษีผิด ทำให้ต้องเสียเวลาแก้ไปมา
  2. หากเราไม่ใช่ผู้ประกอบการที่มีเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เราก็ไม่จำเป็นต้องให้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเราแก่ร้านอาหารหรือโรงแรม แต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เราก็ต้องให้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแก่ร้านอาหารหรือโรงแรมเสมอ
  3. ใบกำกับภาษีที่จะนำมาลดหย่อนภาษีต้องเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเท่านั้น ถ้าบนใบเขียนว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือบิลเงินสด จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ หากทางร้านอาหารหรือทางโรงแรมที่ใดปฏิเสธการให้ใบกำกับภาษีเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม สามารถแจ้งสคบ. หรือกรมสรรพากร เพื่อเข้าไปตรวจสอบได้ เพราะเป็นสิทธิของเราที่จะได้ใบกำกับภาษี
  4. หากเป็นไปได้อย่าให้มีชื่อบนใบกำกับภาษีเกิน 1 คน เพราะจะเกิดความยุ่งยากในการลดหย่อนภาษี ต้องมาแบ่งกันตามสัดส่วน ควรให้ทางร้านอาหารหรือทางโรงแรมแยกใบกำกับภาษีแบ่งตามรายชื่อเพื่อความสะดวกของเราในการนำไปลดหย่อนภาษี
  5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าซื้อสุราเบียร์ไวน์ ค่าทำสปา ค่านวด ค่ากิจกรรมอื่นๆ ในโรงแรม ค่าที่พักที่จองผ่านเวบไซต์ต่างประเทศเช่น Agoda จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้
  6. หากเราไปทานข้าวหรือใช้บริการในโรงแรม แล้วมีรายการที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ขอให้ทางร้านอาหารหรือทางโรงแรมแยกรายการที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้นี้ออกเป็นสองใบ เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการนำใบกำกับภาษีนี้ไปใช้
  7. หากเรามีใบกำกับภาษีครบเต็มสิทธิ 15,000 บาทแล้ว หากได้ใช้บริการเพิ่มก็สามารถลงชื่อให้กับคนอื่นได้ ขอให้ทางร้านอาหารหรือทางโรงแรมออกใบกำกับภาษีในชื่อของคนอื่นก็ได้
  8. ข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ไว้เตือนใจตัวเองก็คือ มาตราการนี้ออกเป็นค่าลดหย่อนภาษีไม่ใช่ค่าลดภาษี บางคนมีฐานภาษีที่ต่ำหรือไม่เสียภาษีอยู่แล้ว เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้ใบกำกับภาษีนี้มา หรือบางคนมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี้อีก เราควรใช้สิทธิค่าลดหย่อนนี้ตามความสามารถของเรานะครับ 

 

ดังนั้นหากได้มีโอกาสไปทานข้าวนอกบ้าน หรือเดินทางพักแรมในเมืองไทย ในช่วง 9 ถึง 17 เมษายนนี้ก็อย่าลืมขอใบกำกับภาษีกันไว้นะครับ 

วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

Other articles