8 ข้อแนะนำในการเลือกซื้อประกันการเดินทาง

 

ได้เห็นข่าวที่คนไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเกิดเจ็บป่วยไม่สบายกะทันหัน หรือ ประสบอุบัติเหตุแบบไม่ได้คาดคิด แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ต่างประเทศสูงมาก เพราะค่ารักษาที่ต่างประเทศแพงกว่าค่ารักษาในประเทศไทยถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียว สิ่งที่น่าเสียดายมากก็คือ คนเหล่านั้นไม่ได้ทำประกันการเดินทางไว้ ทำให้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ต่างประเทศและค่าส่งตัวกลับประเทศไว้เอง ในความเป็นจริง หากเราแค่ทำประกันการเดินทางไว้ เราก็จะมีความคุ้มครองที่เราสามารถเรียกร้องสินไหมชดเชยเมื่อเกิดเหตุได้ จึงอยากจะมาเตือนว่า หากใครที่มีแผนจะเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ หรือจะเป็นช่วงปกติก็ตาม อย่าลืมทำประกันการเดินทางก่อนที่จะเดินทางกันนะครับ เป็นเรื่องสำคัญที่ควรคิดถึงเป็นอันดับแรกเมื่อจะเดินทาง ดังนั้นผมจึงมี 8 ข้อแนะนำในการเลือกซื้อประกันการเดินทางมาฝากทุกคนครับ

 

  1. ควรทำประกันการเดินทางครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่เราเดินทาง และ ต้องทำก่อนเดินทางเสมอ หากรู้วันและเวลาของการเดินทางที่แน่นอน รู้ประเทศที่จะไป รู้เที่ยวบิน เราก็สามารถทำประกันการเดินทางได้แล้ว ควรทำก่อนการเดินทางเสมอ และ ต้องทำให้ครอบคลุมในช่วงระยะเวลาที่เดินทาง เพื่อจะได้มีความคุ้มครองตลอดการเดินทาง
  2. ค่ารักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกในการซื้อประกันการเดินทาง ควรทำประกันการเดินทางที่มีค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศอย่างน้อย 1,000,000 บาท เพื่อจะคุ้มครองหากเจ็บป่วยกะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ และควรเลือกแบบที่มีค่ารักษาพยาบาลในประเทศไว้ด้วย เผื่อกรณีที่กลับมารักษาพยาบาลที่เมืองไทย
  3. หากมีการเดินทางที่ต้องแวะต่อเครื่อง เดินทางไปยังประเทศที่มีข่าวนัดหยุดงานของพนักงานการบิน หรือเดินทางไปยังประเทศที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ก็ควรทำประกันการเดินทางที่มีค่าชดเชยของการพลาดเที่ยวบิน ชดเชยความล่าช้าของการเดินทาง ชดเชยกระเป๋าเดินทางมาช้า เพราะหากเที่ยวบินเกิดการดีเลย์ เลื่อน ยกเลิก ทำให้ไม่สามารถไปต่ออีกเครื่องได้ทันเวลา หรือ ไปถึงที่หมายไม่ตรงเวลา แล้วเราได้จองรถหรือโรงแรมไว้ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายเงินไปแต่ไม่ได้ใช้บริการ เราก็จะขอค่าชดเชยกับประกันการเดินทางได้ ในบางบริษัทประกัน การจะขอค่าชดเชยนี้ เราต้องทำประกันการเดินทางก่อนที่จะเดินทางอย่างน้อย 7 วัน จึงจะสามารถขอค่าชดเชยนี้ได้
  4. ควรทำประกันการเดินทางที่มีค่าชดเชยการสูญหายและความเสียหายของสัมภาระและกระเป๋าเดินทางเสมอ แม้ว่ากระเป๋าเดินทางจะทนทานหรือแข็งแรงสักเพียงใด แต่ถ้ามีการเคลื่อนย้าย ขนส่ง หรือ ยก ที่ไม่ถูกวิธี ก็มีโอกาสทำให้กระเป๋าเดินทางเสียหาย ล้อหลุด ซิปขาด พัง ไม่สามารถใช้ต่อได้ หรือ ถ้ากระเป๋าเดินทางถูกขโมยโดยที่เราไม่สามารถตามจับได้ เราจึงควรทำประกันการเดินทางที่มีค่าชดเชยความเสียหายของกระเป๋าเดินทางไว้เสมอ
  5. การโดนจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ กรีดกระเป๋า หรือถูกขโมยทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นที่สุด การจะได้ของคืนมานั้นยากมากแทบจะเป็นศูนย์ หากต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ตุรกี บราซิล หรือ ประเทศทางแอฟริกา ก็ควรทำประกันการเดินที่มีค่าชดเชยของการสูญหายทรัพย์สินส่วนตัว เพื่อจะได้เรียกร้องค่าชดเชยการสูญเสียทรัพย์สินกับประกันเดินทางได้บ้าง ในบางบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองในกรณีที่เราหลงลืมของเอง หรือ ทรัพย์สินสูญหายในตอนเรามึนเมาเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
  6. ควรทำประกันการเดินทางกับบริษัทประกันที่มีศูนย์ติดต่อช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เพราะหากเกิดอะไรขึ้น เราจะได้สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที ควรจดเบอร์ติดตัวไว้ตลอดการเดินทาง หรือ นำกรมธรรม์ประกันการเดินทางติดตัวไว้ตลอด
  7. หากมีโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันการเดินทาง จะต้องแถลงให้กับบริษัทประกันทราบก่อนทำประกันการเดินทาง เพราะถือเป็น สภาพที่เป็นก่อนทำประกัน (Pre-existing) เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทประกันทราบในการพิจารณาออกกรมธรรม์ เพราะจะได้ทราบว่า หากมีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นมาก่อนในขณะที่เดินทาง เราจะสามารถเรียกร้องสินไหมชดเชยได้หรือไม่
  8. หากเราเดินทางท่องเที่ยวบ่อย ไปหลายๆ ครั้งต่อปี หรือ เดินทางท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเป็นเวลานาน เราควรทำประกันเดินทางเป็นแบบรายปี ซึ่งเบี้ยประกันจะถูกกว่าแบบรายเที่ยวเป็นอย่างมาก ประกันการเดินทางแบบรายปีจะคุ้มครองในแต่ละการเดินทางเหมือนแบบรายเที่ยว แต่จะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาความคุ้มครองของการเดินทางในแต่ละเที่ยวไว้ไม่เกินที่กำหนด เช่น 90 วัน 120 วัน หรือ 180 วัน ตามแบบของบริษัทประกัน

 

ประกันการเดินทางจะช่วยโอนย้ายความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ส่งต่อไปยังบริษัทประกันแทน ให้เรามีความสบายใจเพิ่มขึ้นในการเดินทาง “มีแล้วไม่ได้ใช้ ก็ยังดีกว่าที่เวลาจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับ” ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคน ท่องเที่ยวมีแต่ความสุขและความสนุกนะครับ

วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

Other articles