8 ข้อทางการเงินที่ควรทำต้อนรับปี 2559

 

 

  1. ทบทวนพอร์ทการเงินของตัวเราเอง

การทบทวนจะทำให้เรารู้ถึงการผลตอบแทนและการเปลี่ยนแปลงของพอร์ทการเงินเราในปีที่ผ่านมา ว่าได้ครบตรงตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เราก็ควรทบทวนว่าสาเหตุใดที่ทำให้พอร์ทของเราไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เราอาจจะปรับพอร์ทโดยเพิ่มการออมเงิน กระจายการลงทุน หรือ ลดรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้พอร์ทการเงินของเราเป็นไปตามที่วางไว้

 

  1. เตรียมตัวรับกับการมาตราการภาษีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายทางภาษีออกมาเพื่อบังคับใช้ในปี 2559 อยู่หลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดา หลายมาตราการที่ออกมานี้อาจกระทบต่อแผนการเงินหรือทรัพย์สินของเรา ซึ่งจะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายด้านภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวศึกษาและทำความเข้าใจถึงมาตราการทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ เพื่อที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ให้กระทบกับแผนการเงินของเรา

 

  1. กันเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อความไม่แน่นอน

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นมีความไม่แน่นอนสูง การกันเงินเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ตามปกติเราควรมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ประมาณ 3 ถึง 6 ของรายจ่ายประจำ หากเกิดการเจ็บป่วยหรือต้องการเงินอย่างเร่งด่วน เราก็สามารถนำเงินสำรองฉุกเฉินนี้มาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องขายหรือนำเอาทรัพย์สินที่กำลังลงทุนอยู่มาใช้

 

  1. เพิ่มความคุ้มครองของการรักษาโรคร้ายแรง

หากปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เจ็บป่วยเลย นั่นถือเป็นความโชคดีมาก แต่ถ้าในปีที่แล้วมีการเจ็บป่วยขึ้นมา ค่ารักษาก็เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้เราจะได้ยินว่ามีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น มีการแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ ทำให้คนที่เคยเป็นโรคนี้แล้วก็อาจมีโอกาสกลับไปเป็นได้อีก ดังนั้นการเพิ่มคุ้มครองของการรักษาโรคร้ายแรงในประกันสุขภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ค่ารักษาต้องมากระทบกับแผนการเงินของเรา

 

  1. กระจายการลงทุนไปต่างประเทศ

หากการลงทุนในประเทศไม่สามารถทำกำไรให้เราได้มากพอ เราก็สามารถเลือกที่จะไปลงทุนที่ต่างประเทศได้ เพราะปี 2559 นี้เรามีการเปิด AEC แล้ว เราก็ควรขยับไปลงทุนที่ต่างประเทศบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงผ่านหุ้นหรือลงทุนผ่านกองทุนรวม เราจะได้ไม่เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ในขณะที่เศรษฐกิจบ้านเรายังไม่ค่อยดี แต่เศรษฐกิจที่อื่นอาจเริ่มฟื้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของเราที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและสามารถบรรลุแผนการเงินได้เร็วขึ้น

 

  1. การลงทุนในอสังหา ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น

โครงการคอนโดหรือบ้านจัดสรรยังมีปริมาณเหลือในตลาดค่อนข้างเยอะ ราคาไม่ได้ปรับสูงขึ้นไปมากกว่าแต่ก่อน และความต้องการของการเช่าอสังหาเพื่ออยู่อาศัยนั้นมีแนวโน้มลดลง การปรับขึ้นค่าเช่าก็ทำได้ยาก และหากรัฐมีประกาศใช้ภาษีที่ดินก็อาจทำให้ต้นทุนในการลงทุนอสังหาเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นคนที่อยากเก็งกำไรจากการลงทุนในอสังหาต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น

 

  1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ควรกู้โดยใช้ดอกเบี้ยคงที่

แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแล้ว แต่อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยยังไม่มีการปรับขึ้นตาม แต่ก็มีหลายคนให้ความกังวลว่าในปี 2559 นี้ดอกเบี้ยอาจมีการขยับขึ้น ดังนั้นหากต้องการที่จะกู้เงิน ก็ควรแนะนำให้เลือกดอกเบี้ยอัตราที่คงที่ เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลถึงภาระอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้น

 

  1. รู้จักใช้เงิน ออมเงิน

ทุกวันนี้ กว่าจะหารายได้มาแต่ละก้อนนั้นช่างยากลำบากมาก แต่การใช้เงินนั้นมันง่ายนิดเดียว ดังนั้น เราควรรู้จักการใช้เงินให้เป็น บริหารเงินให้ออกเงย ออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต ยอมที่จะเหนื่อยทำงานเก็บเงินตอนนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เร็วที่สุด ดีกว่าต้องไปเหนื่อยเก็บเงินตอนใกล้เกษียณ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงทำไปอีกเท่าไร ออมก่อนย่อมรวยกว่ายังใช้ได้กับทุกปี

 

ขอให้ทุกท่านโชคดีกับปี 2559 นี้นะครับ บรรลุเป้าหมายทางการเงินกันทุกคนนะครับ

วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

บทความอื่นๆ