Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
  •  info@wealthsolution.co.th
  •  (66)2-108-1517

8 ข้อทางการเงินที่ควรทำต้อนรับปี 2559

8 ข้อทางการเงินที่ควรทำต้อนรับปี 2559

 

 

  1. ทบทวนพอร์ทการเงินของตัวเราเอง

การทบทวนจะทำให้เรารู้ถึงการผลตอบแทนและการเปลี่ยนแปลงของพอร์ทการเงินเราในปีที่ผ่านมา ว่าได้ครบตรงตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เราก็ควรทบทวนว่าสาเหตุใดที่ทำให้พอร์ทของเราไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เราอาจจะปรับพอร์ทโดยเพิ่มการออมเงิน กระจายการลงทุน หรือ ลดรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้พอร์ทการเงินของเราเป็นไปตามที่วางไว้

 

  1. เตรียมตัวรับกับการมาตราการภาษีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายทางภาษีออกมาเพื่อบังคับใช้ในปี 2559 อยู่หลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดา หลายมาตราการที่ออกมานี้อาจกระทบต่อแผนการเงินหรือทรัพย์สินของเรา ซึ่งจะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายด้านภาษีเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวศึกษาและทำความเข้าใจถึงมาตราการทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ เพื่อที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ให้กระทบกับแผนการเงินของเรา

 

  1. กันเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อความไม่แน่นอน

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นมีความไม่แน่นอนสูง การกันเงินเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ตามปกติเราควรมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ประมาณ 3 ถึง 6 ของรายจ่ายประจำ หากเกิดการเจ็บป่วยหรือต้องการเงินอย่างเร่งด่วน เราก็สามารถนำเงินสำรองฉุกเฉินนี้มาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องขายหรือนำเอาทรัพย์สินที่กำลังลงทุนอยู่มาใช้

 

  1. เพิ่มความคุ้มครองของการรักษาโรคร้ายแรง

หากปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เจ็บป่วยเลย นั่นถือเป็นความโชคดีมาก แต่ถ้าในปีที่แล้วมีการเจ็บป่วยขึ้นมา ค่ารักษาก็เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้เราจะได้ยินว่ามีโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น มีการแบ่งออกเป็นหลายสายพันธุ์ ทำให้คนที่เคยเป็นโรคนี้แล้วก็อาจมีโอกาสกลับไปเป็นได้อีก ดังนั้นการเพิ่มคุ้มครองของการรักษาโรคร้ายแรงในประกันสุขภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ค่ารักษาต้องมากระทบกับแผนการเงินของเรา

 

  1. กระจายการลงทุนไปต่างประเทศ

หากการลงทุนในประเทศไม่สามารถทำกำไรให้เราได้มากพอ เราก็สามารถเลือกที่จะไปลงทุนที่ต่างประเทศได้ เพราะปี 2559 นี้เรามีการเปิด AEC แล้ว เราก็ควรขยับไปลงทุนที่ต่างประเทศบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงผ่านหุ้นหรือลงทุนผ่านกองทุนรวม เราจะได้ไม่เสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ในขณะที่เศรษฐกิจบ้านเรายังไม่ค่อยดี แต่เศรษฐกิจที่อื่นอาจเริ่มฟื้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของเราที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและสามารถบรรลุแผนการเงินได้เร็วขึ้น

 

  1. การลงทุนในอสังหา ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น

โครงการคอนโดหรือบ้านจัดสรรยังมีปริมาณเหลือในตลาดค่อนข้างเยอะ ราคาไม่ได้ปรับสูงขึ้นไปมากกว่าแต่ก่อน และความต้องการของการเช่าอสังหาเพื่ออยู่อาศัยนั้นมีแนวโน้มลดลง การปรับขึ้นค่าเช่าก็ทำได้ยาก และหากรัฐมีประกาศใช้ภาษีที่ดินก็อาจทำให้ต้นทุนในการลงทุนอสังหาเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นคนที่อยากเก็งกำไรจากการลงทุนในอสังหาต้องมีความระมัดระวังมากขึ้น

 

  1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ ควรกู้โดยใช้ดอกเบี้ยคงที่

แม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปแล้ว แต่อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยยังไม่มีการปรับขึ้นตาม แต่ก็มีหลายคนให้ความกังวลว่าในปี 2559 นี้ดอกเบี้ยอาจมีการขยับขึ้น ดังนั้นหากต้องการที่จะกู้เงิน ก็ควรแนะนำให้เลือกดอกเบี้ยอัตราที่คงที่ เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลถึงภาระอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้น

 

  1. รู้จักใช้เงิน ออมเงิน

ทุกวันนี้ กว่าจะหารายได้มาแต่ละก้อนนั้นช่างยากลำบากมาก แต่การใช้เงินนั้นมันง่ายนิดเดียว ดังนั้น เราควรรู้จักการใช้เงินให้เป็น บริหารเงินให้ออกเงย ออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคต ยอมที่จะเหนื่อยทำงานเก็บเงินตอนนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เร็วที่สุด ดีกว่าต้องไปเหนื่อยเก็บเงินตอนใกล้เกษียณ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงทำไปอีกเท่าไร ออมก่อนย่อมรวยกว่ายังใช้ได้กับทุกปี

 

ขอให้ทุกท่านโชคดีกับปี 2559 นี้นะครับ บรรลุเป้าหมายทางการเงินกันทุกคนนะครับ


Tags: การเงิน, การลงทุน, ภาษี, วางแผนการเงิน, ประกันชีวิต

ย้อนกลับ
Make appointment with our planner

Make appointment with our planner

Contact and make an appointment with our professional financial planner who can assist you and answer all your questions with just a few click here.

Professional financial planners with international certification.

Professional financial planners with international certification.

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner