Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
 •  info@wealthsolution.co.th
 •  (66)2-108-1517

เรื่องที่ต้องจัดการเมื่อจะออกจากงานประจำ (ตอนที่ 3)

เรื่องที่ต้องจัดการเมื่อจะออกจากงานประจำ (ตอนที่ 3)

การจัดการประกันสังคม ตอนที่ 1

 

 
บทความก่อนหน้า: 

การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตอนที่1

การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตอนที่2 

สำหรับคนที่กำลังจะลาออกจากงานประจำ มีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนในการจัดการกับสวัสดิการเดิมของตน ซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากอย่างที่เคยได้กล่าวไปแล้วในตอนที่แล้ว ในวันนี้มาดูต่อกันเลยในเรื่องของการจัดการประกันสังคมค่ะ

 

ประกันสังคมเป็นกองทุนภาคบังคับ ดังนั้นทันทีที่เราเข้าไปทำงานบริษัทเอกชน เราจะกลายเป็นสมาชิกกองทุน หรือเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนในม.33 ของประกันสังคมทันที โดยมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้าไปในกองทุนทุกเดือน เดือนละ 5% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บาท

 

จ่ายไปแล้วได้อะไร …

 

เชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของสวัสดิการด้านการรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคมอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงเรายังได้สิทธิ์ในด้านอื่น ๆ จากประกันสังคมอีก เช่น เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต และมีอีก 2 เรื่อง ที่หลายครั้งคนมักจะไม่ได้นึกถึง ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพนักงานบริษัททุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังจะออกจากงานประจำ คือเรื่องของ 1.เงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน และ 2.เงินชราภาพ

 

 1. เงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน

ได้เมื่อไหร่ ?

 • เมื่อว่างงาน
 • โดยสมัครใจ (ลาออกจากงาน)
 • โดยการถูกเลิกจ้าง (ต้องเป็นการถูกเลิกจ้างในกรณีสุดวิสัยที่เกิดจากนายจ้าง เช่น กิจการประสบปัญหาทางการเงิน จึงต้องลดคนงาน เป็นต้น ส่วนคนที่ทำผิดกฎบริษัท หรือผิดกฎหมาย จนบริษัทต้องเชิญออกแบบนี้ไม่เข้าเงื่อนไข)
 • เมื่อมีการจ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานเข้าไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนลาออก

** ต้องครบทั้ง 2 ข้อถึงได้เงินช่วยเหลือนะคะ **

 

ได้เงินเท่าไหร่ ?

 • ว่างงานโดยสมัครใจ ได้ 30% ของเงินเดือน เป็นเวลา 3 เดือน
 • ว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้ 50% ของเงินเดือน เป็นเวลา 6 เดือน

** เงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณ จะถูกจำกัดสูงสุดไว้ที่ 15,000 บาท ดังนั้นใครก็ตามที่เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ก็จะได้เงิน 4,500 บาท/เดือนกรณีว่างงานโดยสมัครใจ และ 7,500 บาท/เดือน กรณีถูกเลิกจ้าง เท่านั้น ค่ะ **

ถามว่าเยอะไหม ก็ไม่ได้เยอะมาก แต่ไหน ๆ ก็ส่งเงินสมทบไปตั้งเยอะแล้ว อย่างน้อยเอาไว้ใช้เป็นค่าน้ำค่าไฟก็ยังดีค่ะ

 

ขั้นตอนการดำเนินการ ?

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ที่ “สำนักงานจัดหางานของรัฐ” โดยต้องไปขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยตอนขึ้นทะเบียนจะมีการให้ระบุบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับเงินด้วย
 2. เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว ในแต่ละเดือนจะต้องมีการเข้าไปรายงานตนกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมโดยการกรอกแบบฟอร์ม เพื่ออัพเดทสถานะต่าง ๆ เช่น ตอนนี้ได้งานหรือยัง มีการหางานใหม่หรือไม่อย่างไร เป็นต้น ซึ่งหากเรายังไม่ได้เริ่มงานใหม่ เงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเองค่ะ

 

สำหรับตอนหน้ามาดูเงินช่วยเหลือกรณีชราภาพ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ อย่าลืมติดตามนะคะ


Tags: การเงิน, วางแผนการเงิน, วางแผนเกษียณ, การลงทุน, ประกันสังคม, ไลฟ์สไตล์

ย้อนกลับ
Make appointment with our planner

Make appointment with our planner

Contact and make an appointment with our professional financial planner who can assist you and answer all your questions with just a few click here.

Professional financial planners with international certification.

Professional financial planners with international certification.

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner