สรุปเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของ LTF ในการซื้อ และ ระยะเวลาลงทุน

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาลงทุนของ LTF ประกอบกับหลายๆ เดือนก่อนก็มีมติเห็นชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงการซื้อ LTF ทำให้หลายๆ คนสงสัยว่าต่อไปนี้จะซื้อ LTF ได้เท่าไรและมีระยะเวลาลงทุนเท่าใด ดังนั้นขอสรุปเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของ LTF ที่เกิดขึ้นในปีนี้เพื่อจะได้ซื้อและลงทุนกันอย่างถูกต้องนะครับ

 

  1. การซื้อ LTF จะคำนวณจาก 15% ของเงินได้ที่นำมาคิดภาษีเท่านั้น หากมีเงินได้ที่ไม่นำมาคิดภาษี ก็จะไม่สามารถนำมารวมคำนวณคิดการซื้อ LTF ได้ เช่น มีรายได้จากการทำงานปีละ 1,000,000 บาท และในปีนั้นมีการขาย LTF ได้กำไร 100,000 บาท ดังนั้นการคำนวณการซื้อ LTF จะคิดจาก 15% ของ 1,000,000 ไม่ใช่ 15% ของ 1,100,000 บาท จึงซื้อ LTF ได้แค่ 150,000 บาทเท่านั้น
  2. ขยายระยะเวลาลดหย่อนภาษีของ LTF ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมปีสุดท้ายที่ซื้อได้คือปี 2559 ก็จะเปลี่ยนเป็นปีสุดท้ายที่ซื้อได้คือปี 2562 หลังจากปี 2562 เป็นต้นไปก็ไม่สามารถซื้อ LTF เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกแล้ว
  3. เปลี่ยนระยะเวลาการลงทุน LTF ที่ซื้อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 หากซื้อ LTF หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 จะต้องถือครองไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทินจึงจะไม่ผิดเงื่อนไข เช่น หากซื้อ LTF ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ก็ต้องนับไปอีก 7 ปีจึงจะขายได้ นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จะขายได้ทันที ไม่ผิดเงื่อนไข แต่ในส่วนของ LTF ที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ยังต้องถือครองอยู่ 5 ปีปฏิทินเหมือนเดิม

 

ตอนนี้ยังมีเวลาเหลือของการซื้อ LTF ในปีนี้นะครับ แต่อย่าไปโหมซื้อในวันที่ใกล้สิ้นปี เริ่มทยอยซื้อไปตั้งวันนี้เลยจะดีกว่านะครับ

วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

Other articles