ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ความคุ้มครองสุขภาพที่คุ้มค่า

 

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ส่งผลให้เราสามารถรักษาโรคต่างๆ รวมถึงโรคร้ายแรงได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วยวิธีที่ทันสมัยและปลอดภัยนี้ ก็นำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันสุขภาพที่ครบถ้วน จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการวางแผนทางการเงินในปัจจุบัน

 

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายจึงเป็นทางเลือกของการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เหมาะสมในปัจจุบันนี้ เพราะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมโดยที่ไม่ต้องถูกจำกัดวงเงินคุ้มครองเหมือนประกันสุขภาพแบบเดิม ทำให้ไม่ต้องลังเลในการเลือกโรงพยาบาลในการรักษา และ ไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายในการรักษา สามารถเลือกรับการรักษาได้อย่างเต็มที่

 

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนี้ จะออกมาในลักษณะตั้งเป็นวงเงินความคุ้มครองไว้ อาจจะเป็น 3 ล้านบาท 10 ล้านบาท หรือ 100 ล้านบาท ซึ่งแล้วแต่ตามแต่ละบริษัทประกัน บางบริษัทอาจจะมีการกำหนดค่าห้องกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ว่าค่าห้องจะให้เบิกไม่เกินตามที่กำหนดนี้ หรือ บางบริษัทอาจจะมีการกำหนดค่ารักษาที่เป็นผู้ป่วยนอก ว่าในแต่ละปีจะให้ค่ารักษาผู้ป่วยนอกไม่เกินตามที่กำหนดนี้ ในส่วนค่ารักษาที่เหลือหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าเอกซ์เรย์ เป็นต้น ก็จะเบิกจากวงเงินที่คุ้มครอง ทำให้เราไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือจ่ายส่วนเกินเหมือนอย่างประกันสุขภาพแบบเดิมๆ

 

นอกจากนี้ บางบริษัทประกันอาจจะเสริมความคุ้มครองในส่วนอื่นเข้าไป เพื่อให้เราสามารถเข้ารับการรักษาได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยที่เมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้ว ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลย เช่น ค่าคลอดบุตร ค่าฉีดวัคซีน ค่าทำฟัน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าตัดแว่นสายตา เป็นต้น ทำให้เราได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าและครบถ้วน

 

แต่ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนี้ ก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่เบี้ยประกันจะแพงกว่าแบบเดิมถึง 1-2 เท่าเลยทีเดียว ทำให้ภาระในการจ่ายประกันแบบเหมาจ่ายนี้ค่อนข้างจะสูง ต้องจ่ายไปเรื่อยๆ จนถึงอายุที่ทางบริษัทประกันกำหนดไว้ และ เมื่อจ่ายแล้วก็จะเป็นการจ่ายเบี้ยทิ้ง ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ แต่ก็ยังดีที่ยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

 

ถ้าจะทำประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนี้ เบี้ยประกันสุขภาพในช่วงวัยทำงานจะมีราคาที่ไม่แพง แต่เบี้ยประกันสุขภาพจะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ และ เมื่อเข้าช่วงวัยเกษียณแล้วเบี้ยประกันสุขภาพก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นโจทย์ให้เราต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่ทำจะประกันแบบเหมาจ่ายนี้ เราต้องยอมรับกับเบี้ยที่จะแพงขึ้น และ ต้องวางแผนการเงินให้พร้อมสำหรับเบี้ยที่จะเกิดขึ้นนี้

 

ดังนั้นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนี้ ถึงแม้จะมีความคุ้มครองที่คุ้มค่า แต่ก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน กำลังทรัพย์ของแต่ละคนที่มี และ การวางแผนทางการเงินที่เตรียมพร้อมสำหรับเบี้ยประกันในอนาคต ถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดี ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนี้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่ควรจะมีติดตัวไว้

วิรุฬห์ ไพศาขมาศ

นักวางแผนการเงิน

Other articles