Innovative Wealth Solution Co., Ltd.
Leader of family and wealth solutions & one stop service provider
  •  info@wealthsolution.co.th
  •  (66)82-949-9266

บทความใหม่ล่าสุด

เครดิตภาษีเงินปันผล

20 กุมภาพันธ์ 2019 - โดย ศุภกัญญา บุญสิงห์ FChFP

ปัจจุบัน “หุ้น” เป็นสินค้าการเงินตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการลงทุนในหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อในระยะยาว ดังนั้น ผู้ที่มีเงินออมจากรายได้ประจำกลุ่มหนึ่ง จึงเลือกแบ่งเงินออมมาลงทุนในหุ้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับเงินออม...อ่านต่อ

อ่านต่อ

บริหารภาษีสำหรับธุรกิจครอบครัว

24 มกราคม 2019 - โดย รัตนาวดี อนุสรณ์วงศ์ชัย CFP®

ในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นการประกอบธุรกิจแบบกงสีหรือธุรกิจครอบครัวจำนวนมาก ซึ่งมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น บ้างก็ราบรื่นในการส่งต่อ บ้างก็จะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวไม่ลงตัวบ้าง เกิดศึกชิงมรดกบ้าง จึงเป็นที่มาของการวางแผนก่อนที่จะทำธุรกิจครอบครัว...อ่านต่อ

อ่านต่อ

ใช้ “โบนัส” อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

8 มกราคม 2019 - โดย วิลินดา คำดี CFP®

โบนัส คงเป็นสิ่งที่คนทำงานอย่างเราๆ เฝ้ารอให้มาถึงไวๆ ไม่ว่าจะได้มากหรือน้อย เราก็ต่างรอคอยเงินก้อนนั้นที่เหมือนเป็นรางวัลตอบแทนในความขยันและการตั้งใจทำงาน หากแต่ในบางครั้ง(หรือบ่อยครั้ง) หลายๆ คนก็มักจะมีเป้าหมายในการใช้เงินโบนัสรอเอาไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ใหม่ ตั๋วเครื่องบิน เสื้อผ้า ฯลฯ ...อ่านต่อ

อ่านต่อ

เรื่องที่ต้องจัดการเมื่อจะออกจากงานประจำ (ตอนที่ 4)

19 ธันวาคม 2018 - โดย วิลินดา คำดี CFP®

เงินประกันสังคม มีทั้งส่วนที่เราสมทบเข้าไป และส่วนที่รัฐและนายจ้างช่วยสมทบด้วย โดยเงินทั้งหมดนั้น ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งเอาไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนยามเกษียณให้กับผู้ประกันตน ซึ่งเรียกว่า “เงินชราภาพ”...อ่านต่อ

อ่านต่อ

บทความทั้งหมด

Make appointment with our planner

Make appointment with our planner

Contact and make an appointment with our professional financial planner who can assist you and answer all your questions with just a few click here.

Professional financial planners with international certification.

Professional financial planners with international certification.

CFP - Certified Financial Planner
Certified Financial Planner
IARFC - International Association of Registered Financial Consultants
International Association of Registered Financial Consultants
FChFP - Fellow Chartered Financial Practitioner
Fellow Chartered Financial Practitioner